گیلان

ردیف نام و نام خانوادگی نام واحد صنفی آدرس  تلفن
۱ بهزاد نویانی آرمان رشت – شریعتی پاساژ کویتی طبقه دوم  
۲ علی یاقوتی گیلان هنر رشت – علم الهدی پاساژ نفیس  
۳ جمشید مراد سجلی نوین رشت – تختی طبقه دوم  
۴ عباس جعفر پور تلاش رشت – سعدی به چهارراه گلسار  
۵ علی نویانی علی رشت – سبزه میدان  
۶ محسن افتخارینی هاشمی افتخار رشت – راسته کتاب فروشان جنب تربیت  
۷ اسماعیل همرنگ امشی همرنگ سنگر – پاساژ هاشمی طبقه اول  
۸ شاپور نیک فطرت گلستانه رشت – صیقلان پاساژ دیلمان  
۹ قدرت الله منتج آل یاسین رشت – سعدی بازار روز  
۱۰ حسن داداشی نقطه رشت – صیقلان پاساژ دیلمان طبقه دوم  
۱۱ محمد نویانی محمد رشت – معلم جنب شهرداری  
۱۲ زهرا روئین رها رشت – صیقلان پاساژ دیلمان طبقه دوم  
۱۳ جاهد مسیح شرقیان شهرسبز رشت – چمارسراخ رمضانزاده ک صفرزاده  
۱۴ آمنه طیوفون طیوفون رشت – بلوار لاکان روبروی آژانس سلام  
۱۵ امیر مسعود حاج باقری اعتماد نو رشت – شریعتی اول زیر کوچه  
۱۶ احمد شبان شبان رشت – آفخرا روبروی آموزش و پرورش  
۱۷ طیبه باب اقبال رایان نقش رشت – فلکه گاز به سمت رازی  
۱۸ اسماعیل حسین نیا لاکانی آفاق رشت – جاده لاکان نرسیده به لاکانشهر  
۱۹ علی عباس تجدد آزاد رشت – بیستون پاساژ بیستون  
۲۰ علی افتخاری هدف رشت – شریعتی سرای دو مرتبه ۳۳۲۳۳۷۰۸