کرمان

ردیف نام و نام خانوادگی  نام واحد صنفی آدرس  تلفن
۱ بیگمرادی مهدی پاییزان خ پروین اعتصامی بعد از کوچه ۱۸ ۳۲۵۱۲۳۵۵
۲ جنگی پور پژمان آپادانا خ قرنی روبروی باشگاه پاس ۳۲۲۳۸۲۱۸
۳ دشتکیان احمدرضا کیان مهر خ قرنی نرسیده به چهار راه حمدی ۳۲۲۶۱۴۲۹
۴ رستمی زاده حمزه مهرگان خ قرنی روبروی باشگاه پاس ۳۲۲۳۴۴۶
۵ روزی طلب نازی پارس ایران میدان قرنی جنب مسجد طالبی ۳۲۲۳۰۶۰۰
۶ ستوده ایمان تهران مهر خ مطهری غربی نبش کوچه ۴۲ ۳۲۲۳۹۴۵۲
۷ شعبانی علیرضا هنرکده مهر خ قرنی نرسیده به چهار راه حمدی ۳۲۲۶۰۵۶۴
۸ عطائی چترودی اشرف هنرور خ شهاب روبروی کوچه شماره ۲ ۳۲۲۲۵۳۲۵
۹ علیزاده مریم ستوده بلوار صدوقی روبروی  بانک صادرات ۳۲۴۳۹۰۵۱
۱۰ قادر پناه بهنام کرمان مهر خ فردوسی نرسیده به پروین اعتصامی ۳۲۴۶۰۹۵۷
۱۱ کارآموزیان محمدرضا کسری چهارراه کاظمی ابتدای خ قدس ۳۲۸۱۳۷۴۵
۱۲ کاظمی زاده حسین حافظ خ قرنی نرسیده به چهار راه حمدی سمت راست ۳۲۲۲۹۷۸۵
۱۳ نقیبی ساناز آریانا چهارراه احمدی ابتدای خ قرنی نرسیده به کوچه ۱ ۳۲۲۶۶۶۸۳