کردستان

ردیف نام خانوادگي نام نام واحد صنفی آدرس 
۱ ناصح عمیدی محمد آریا خ طالقانی کوی هاجر خاتون
۲ بهمنی آرام کیا خ طالقانی کوی هاجر خاتون
۳ نیازی شعیب آزادی میدان - آزادی پاساژ نسیم
۴ بهرام رضایی پیمان دیجیتال خ امام پاساژ جواهر طبقه پایین
۵ خلقی احمد احمد میدان آزادی پاساژ حمید
۶ رنجبری عبدالله خانه ما خ طالقانی کوی هاجر خاتون
۷ نیکخواه رئوف رایان کار خ پاسداران پاساژ شاهو طبقه بالا
۸ احمدیان عبید مولوی خ طالقانی کوی هاجر خاتون
۹ بهمنی زاهد بهمنی خ فردوسی پاساژ وریشه
۱۰ محمدی رزگار شاهین خ طالقانی پاساژ محمدی طبقه همکف