آذربایجان شرقی

ردیف نام خانوادگی  نام واحد صنفی آدرس  تلفن
۱ جمشید رواقی روشن خیابان امام خمینی – جنب سه راه تربیت  و بانک ملت ۳۵۵۵۸۱۲۳
۲ میرعلی اصغر پورطراح طراح خیابان امام – سه راهی طالقانی- روبروی پارکینگ طبقاتی تربیت پلاک ۷۸ ۳۵۵۶۹۱۶۳
۳ بهروز محمدنژاد ایران حک خیابان جمهوری اسلامی- جنب بازار امیرکبیر و بانک تجارت – طبقه دوم ۳۵۵۳۷۵۲۶
۴ عیسی فروز امندی فیروزی خیابان امام – میدان ساعت – جنب پمپ بنزین ۳۵۲۴۵۳۶۱
۵ سیاوش کاسبی نگارین چهارراه شریعتی – جنب پاساژ سعدی – روبروی بانک تجارت ۳۵۵۶۹۶۶۱
۶ علی باقر اسکوئی حک میدان ساعت – اول کوچه شعبان پلاک ۱  ۳۵۵۳۳۷۱۷
۷ میر علی اصغر حسینی حسینی خیابان شریعتی شمالی – بازار ۱۱۰ – طبقه سوم – پلاک ۳۴ ۳۵۵۳۵۹۹۵
۸ آیت ربیعی ربیعی جاده تهران – روبروی کافه رستوران جلالی – مغازه چهارم ۳۳۳۹۵۲۲
۹ اکبر رحمان زاده نقشینه میدان شهرداری – روبروی مقصودیه – جنب دفترخانه شماره ۱۱ ۵۵۵۴۵۷۲
۱۰ حسن رواقی آذربایجان خیابان امام خمینی – روبروی سه راهی تربیت ۳۵۵۵۹۴۷۲
۱۱ حسین امامعلیزاده تک نگار خیابان امام خمینی- روبروی مقصودیه- جنب بانک صادرات-طبقه فوقانی ۳۵۵۵۹۷۰۸
۱۲ داود بختیاری  تبریز نگار خیابان امام خمینی – روبروی مقصودیه – جنب بانک صادرات – طبقه فوقانی ۳۵۵۷۳۵۲۴
۱۳ بابک علی اکبری نفیس خیابان ارتش شمالی- روبروی رنگچی بازار- پلاک ۱۳۸ ۳۵۵۶۸۵۸۳
۱۴ منوچهر سعیدی جهان نگار اول خیابان ارتش شمالی – روبروی بیمه ایران – طبقه ۲ – پلاک ۲۴ ۳۵۵۵۰۱۵۱
۱۵ حسن متدین سایا گرافیک پل قاری – بازار فیروزه – بالای همکف – پلاک ۱۰۱ ۳۵۲۳۴۵۵۴
۱۶ صادق رواقی رواقی میدان ساعت – کوچه شعبان – ساختمان فرامرزی  ۳۵۵۶۶۷۸۸
۱۷ جواد ناصری متین شهروز خیابان فلسطین - اول خیابان بهار شرقی ۳۲۸۰۱۱۹۹
۱۸ علی نعمتی سنگینی نعمتی خیابان جمهوری اسلامی – بازار صائب – زیر زمین – پلاک ۴۵ ۳۵۵۴۰۴۵۰
۱۹ حسن امامعلی زاده زرین خیابان امام – میدان ساعت – روبروی مقصودیه جنب بانک صادرات – پلاک ۶۱ ۳۵۵۶۳۴۷۴
۲۰ مجید خدائی میکرو حک خیابان امام – اول خیابان خاقانی ۳۵۲۵۶۳۹۶
۲۱ کریم علیزاده اقتدار گونش    
۲۲ حسن عطائی روش اصل خیابان امام – نرسیده به راهی تربیت – روبروی دکه روزنامه فروشی – پلاک ۸۵ ۳۵۵۳۶۰۲۶
۲۳ علی رسولی بیرقی نقش آذر خیابان تربیت غربی – ساختمان یاورنیا – طبقه اول اتاق چهار ۳۵۵۶۸۲۶۴
۲۴ ایوب خاراباف فراز میدان ساعت – روبروی پمپ بنزین – ساختمان رحیمی – پلاک ۸  ۳۵۵۳۹۵۳۱
۲۵ داود محمدی امامیه یاراد  خیابان امام میدان ساعت روبروی پمپ بنزین پاسار نیری  ۳۵۵۷۳۰۷۵
۲۶ محمدحسین باقری ساعی باقری خیابان امام- سه راهی طالقانی- طبقه فوقانی بانک تجارت  ۳۵۵۴۳۴۴۵
۲۷ سعید رحیم زاده دلجوان صبا میدان ساعت – جنب بانک سپه – طبقه دوم – پلاک ۱۰ ۳۵۵۷۲۹۵۴
۲۸ علی گیونیا فرهنگ     
۲۹ امیر یراقی الوار پیشگامان خیابان آزادی- چهارراه ابوریحان- پاساژ آذربایجان – زیرزمین پلاک ۲۷ ۳۴۷۵۲۰۴۳
۳۰ سید بهزاد قائمیه شاین  چهارراه لاله- اول خیابان سالاری ۳۴۴۴۶۰۲۶
۳۱ راضیه خوش نیت آذر نگار خیابان منجم- چهارراه بهار پلاک ۲۶۷ ۳۲۸۲۰۵۳۱